<< Uvod Uslovi korišćenja Unesi oglas Kontakt

OPĆE INFORMACIJE O SPONZORSTVU I UGOVORIMA O SPONZORSTVU

Datum: 04.11.2018.

Ugovorom o sponzorstvu obvezuje se sponzor ustupiti sponzoriranoj strani određene proizvode ili usluge iz svog djelokruga, ili uplatiti mu određeni novčani iznos, a sponzorirana strana se obvezuje dopustiti sponzoru upotrebu vlastite slike ili imena, kako bi sponzor promicao određeni svoj proizvod, uslugu ili marku, odnosno pružiti sponzoru određene propagandne protučinidbe. Ugovor o sponzorstvu je tipičan i internacionaliziran jer je proširen i u međunarodnoj poslovnoj praksi. Ugovor o sponzorstvu je konzenzualan, dvostrano obvezujući neformalan i naplatan, a sam sadržaj ugovora ovisi o konkretnoj svrsi. Sponzor je osoba (pravna ili fi zička) koja daje novčana ili druga sredstva (dobra, usluge) za održavanje odreñenih javnih priredbi (umjetničkih, kulturnih, zabavnih, športskih) ili potporu nekim institucijama, udrugama, društvima (kazališta, športski klubovi) ili potporu određenim akcijama i projektima (festivali, spoetski turniri, koncerti, knjige) ili potporu poznatim osobama (športašima, pjevačima, umjetnicima). Za uzvrat sponzor ima pravo na promidžbu (reklamu) vlastite tvrtke ili proizvoda, kao primjerice: navođenje imena sponzora u oglasima, na reklamnim panoima na priredbama, na sportskim dresovima, u pisanim materijalima, u knjigama i zbornicima radova, spotovima i sl. Sponzorstvo je davanje u novcu, stvarima ili uslugama pravnoj ili fizičkoj osobi uz određenu promidžbenu (reklamnu) protuuslugu. Stoga, sponzorstvo se ne smatra darovanjem, a troškovi sponzorstva evidentiraju se kod sponzora kao trošak promidžbe i u potpunosti su porezno priznati bez obzira na iznos. Donaciju (darovanje) karakterizira davanje dara u novcu, stvarima ili uslugama primatelju i to bez ikakve naknade i protuusluge. Primatelj novčanih sredstava izdaje sponzoru račun za reklamiranje. Ako je primatelj osoba koja nije obveznik PDV-a, također izdaje račun i poziva se na odredbu Zakona o porezu na dodanu vrijednost prema kojoj PDV nije zaračunat. Ako se sponzorstvo obavlja u stvarima ili uslugama, sponzor za isporuku ispostavlja račun (kao da se radi o prodaji). S druge strane, sponzor od primatelja dobiva račun za izvršenu uslugu promidžbe. Dakle, radi se o dvije isporuke za koje je vrši prijeboj (kompezacija). Kod sponzorstva obavezno je potrebno sastaviti ugovor o sponzorstvu kako bi se utvrdila prava i obveze ugovornih strana. Prema profesoru A. Hermannsu sponzorstvo je uzajamni posao između dva partnera, davatelja i primatelja sponzorstva, gdje se usluga i protuusluga unaprijed konkretno definira. Za one koje zanima malo opširnija definicija, profesor marketinga s Sveučilišta u Baselu, Manfred Bruhn sponzorstvo je definirao na sljedeći način: "Sponzorstvo je planiranje, organizacija, provedba kao i kontroliranje svih aktivnosti uz davanje na raspolaganje novca, stvari ili usluga od strane poduzeća za unapređenje osobe/a, organizacije iz sporta, kulture ili socijalnog područja, s ciljem poboljšanja vanjske i interne korporativne komunikacije poduzeća." Pokroviteljstvo je kada osoba (fizička ili pravna) ili tvrtka pridonosi počasno ili daje financijski potporu za pokrivanje troškova akcije, aktivnosti ili primjerice doniranjem nagrade u reklamne svrhe. Poduzetnici često imaju želju da određeni dio svog profita daruju za humanitarne, kulturne i druge općekorisne svrhe onima kome je to stvarno potrebno. Kod takvog darovanja, postavlja se pitanje kakav je porezni aspekt istog, što se podrobnije objašnjava uz narudžbu ovih paketa primjera ugovora o sponzoriranju. Uz naručene primjere ugovora dobivate i sva potrebna pojašnjenja.Broj posetilaca sajta:

hit counter

Uvod | Uslovi korišćenja | Unesi oglas | Kontakt

Oglase možete predati popunjavanjem obrasca na strani 'Unesi oglas'

Download browsera: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari, Commodo Dragon